STRONA GŁÓWNA

Informacja dla rodziców

Informacje Kuratorium Oświaty w sprawie strajku pracowników oświaty

Informacja dla rodziców

 Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).

Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jcj zamknięcia (3).

W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.

Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno - wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

Dyrektor jest odpowiedzialny za powiadomienie rodziców o sposobie i miejscu zapewnienia przez szkołę tub przedszkole zajęć opiekuńczych w czasie strajku, w tym wskazanie innych miejsc opieki zorganizowanych przez organ prowadzący (5).

 

 

Podstawa prawna:

(1) Art. 68 ust. 1 pkt. 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn . zm.) oraz. § 2 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 t. poz. 69, z późn. zm.).

(2) Art. 7 ustawy z 26 stycznia 19R2 r. -Karta nauczyciela (Dz..U. z 2018 t poz. 967, z późn. zm.).

(3) § 18 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).

(4) Art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. Z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 20 l 7 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 t. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych plan6w nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2017 r.. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z. dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 204). 

(5) Art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r -Prawo Oświatowe (Dz. U. 7 2018 r. poz. 996,z późn. zm.).

2011 Informacja dla rodziców. Custom Footer text
Powered by Joomla 1.7 Templates

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of the site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information